Polityka prywatności strony internetowej

www.FERRYBOOKINGS.lt 

Informacje ogólne

UAB „Ferry bookings“ (zwane dalej – "my" lub "Kontroler danych") jest kierownikiem tej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności (zwane dalej – "Polityka prywatności") określa i wyjaśnia, jak Twoje dane osobowe są zbierane i dalej zarządzane przy użyciu niniejszej strony internetowej. Warunki Polityki prywatności obowiązują za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do treści i / lub świadczonych przez nas usług, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzystasz (komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.).

Rekwizyty kontrolera danych:

UAB „Ferry bookings“ 
Kod osoby prawnej: 303313156
Zarejestrowany adres siedziby: ul. R. Kalantos 49, Kowno
Poczta elektroniczna: info@ferrybookings.lt

Potwierdzamy, że Twoje dane będą zbierane zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej i Republiki Litewskiej oraz instrukcjami organów kontrolnych, zostaną zastosowane wszelkie uzasadnione środki techniczne i administracyjne w celu ochrony zgromadzonych przez nas danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym użyciem i (lub) zmianami. Pracownicy kontrolera danych są zobowiązani na piśmie do nie ujawniania i nie rozpowszechniania informacji otrzymanych w miejscu pracy osobom trzecim. 

Osoby w wieku poniżej 14 lat nie mogą przekazywać żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej / kont społecznościowych. Jeżeli jesteś osobą w wieku poniżej 14 lat, musisz uzyskać zgodę swoich przedstawicieli prawnych (rodzice, rodzice przybrani, opiekunowie) przed przekazaniem danych osobowych.

Terminy stosowane w polityce prywatności są zdefiniowane w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych Nr. 2016/679 (ES).

Bardzo ważne jest dokładne przeczytanie Polityki prywatności, ponieważ za każdym razem, gdy odwiedzasz tą stronę, wyrażasz zgodę na warunki, które są w niej opisane. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie odwiedzaj naszej strony internetowej i nie korzystaj z naszych treści i (lub) usług.

Kliknij opcję "Dowiedz się więcej" w każdej sekcji, aby dowiedzieć się, jak zarządzamy Twoimi danymi osobowymi i specyfikę naszej działalności.

W jaki sposób zbieramy informacje o Tobie?

Twoje dane osobowe, tzn. wszelkie informacje o Tobie, które pozwalają nam Ciebie rozpoznać, są uzyskiwane w różne sposoby:

 • Możesz przekazać informacje (dane osobowe) samodzielnie;
 • Informacje o Tobie mogą być zbierane automatycznie;
 • W niektórych przypadkach otrzymujemy informacje o Tobie od osób trzecich, a także możemy zbierać informacje o Tobie z publicznie dostępnych źródeł.

Dowiedz się więcej...
Możesz również przekazać nam swoje dane osobowe bezpośrednio. To zwykle odbywa się w takich przypadkach, gdy:

 • Zawierasz z nami umowę (kupna-sprzedaży, dzierżawy, świadczenia usług);
 • Przekazujesz nam swoje wnioski i (lub) roszczenia;
 • Dzwonisz do nas lub kontaktujesz pocztą elektroniczną;
 • Zaprenumerujesz nasz biuletyn informacyjny czy wysyłasz zapytanie.

Informacje o Tobie mogą być zbierane automatycznie. To zwykle odbywa się w takich przypadkach, gdy:

 • Wysyłasz zapytanie za pośrednictwem konta sieci społecznościowej ("Facebook“, "LinkedIn“);
 • Tworzysz publiczne wpisy na platformie sieci społecznościowej ("Facebook", "LinkedIn"), którą administrujemy;
 • Korzystasz z naszej strony internetowej (dane są gromadzone za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji o naszych plikach cookie znajdziesz poniżej).

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo możemy otrzymywać informacje o Tobie ze stron trzecich. Mogą to być informacje dostarczone przez naszych partnerów, agencje marketingowe, informacje z Twoich profilów publicznych (np. "Facebook", "LinkedIn"). 

Informacje, które otrzymaliśmy o Tobie od Ciebie, publicznych i komercyjnych źródeł, możemy połączyć z informacją, którą otrzymujemy od Ciebie lub o Tobie.

Możemy zbierać informacje o Tobie w innych przypadkach nie objętych Polityką prywatności, ale w takim przypadku dodatkowo Ciebie o tym poinformujemy. 

Jakimi Twoimi danymi (dane osobowe) zarządzamy?

Choć staramy się zbierać jak najmniej informacji o Tobie, jednak do wykonania naszej działalności zbieramy następujące informacje:

 • Informacje, które jest niezbędne do sprzedaży / wynajęciu Tobie naszych towarów lub świadczenia naszych usług;
 • Informacje, które przekazujesz nam podczas rozmowy telefonicznej lub pisząc do nas pocztą elektroniczną;
 • Informacje, które są potrzebne do wykonania Twojego wniosku;
 • Informacje niezbędne do ustalenia Twojej tożsamości;
 • Informacje o urządzeniu, którego używasz.

Dowiedz się więcej...

Informacje, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie będzie oczywiste ze względu na okoliczności i kontekst.

Na przykład:
W przypadku zakupu towarów lub świadczenia usług my zarządzamy taką informacją o Tobie: imię, nazwisko, kod osobisty, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, sposób płatności, miejsce pracy. Również inne informacje, które mogą być potrzebne do zakupu towarów i (lub) świadczenia usług.

Informacje, które zbieramy automatycznie, przeważnie są następujące:

Informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony (informacje o urządzeniu: adres IP, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do treści; informacje logowania: czas i długość trwania sesji, a także wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie znalezionych na Twoim urządzeniu (zasady plików cookie przedstawione poniżej), informacje o lokalizacji: sygnał urządzenia GPS lub informacje o zbliżających się punktach dostępu Wi-Fi i wieżach mobilnych, które mogą zostać przekazane nam za pomocą zawartości naszej strony internetowej.
Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich lub publicznie dostępnych źródeł, najczęściej jest:
Twój adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko.

Możesz wybrać nie przekazywać nam pewnych informacji (na przykład niezbędnych informacji wymaganych do zawarcia umowy kupna–sprzedaży lub świadczenia usług), ale w takim przypadku zakup przedmiotu lub, w stosownych przypadkach, korzystanie z usługi może być nie możliwy.

Ważne: Pracownicy UAB "Ferry Bookings" nie żądają danych logowania, numerów kart bankowych, haseł ani żadnych innych informacji, których użycie może spowodować finansowe lub inne straty.
 

Cele zarządzania danymi i podstawa prawna

Powyżej prezentowane informacje są zarządzane do osiągnięcia tych celów:

 • Zawarcia z Tobą umowy, spełniania z Tobą zawartej umowy (np. kupna–sprzedaży towarów, świadczenia usług, dzierżawy) lub przekazania informacji związanych z umową i innymi sprawami umownymi;
 • Przekazać dane, niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy (w tym działania przed zawarciem umowy) dla naszych partnerów (np. firm ubezpieczeniowych, banków);
 • Wystawiania i przesyłania faktur, zarządzania księgowością;
 • Świadczenia Tobie innych usług;
 • Na Twoje żądanie świadczyć informacje, związane z sprzedażą towaru lub świadczeniem usług, inne informacje;
 • Dowiedzieć się, jak konsumenci korzystają z naszych usług online, żebyśmy mogli je ulepszać i tworzyć nowe treści;
 • Chronić nasze interesy w sądzie lub innej instytucji;
 • W celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z obowiązującego prawa (np., przechowywać Twoje dane osobowe przez określony czas, jeżeli taki czas jest przewidziany prawem, przekazywać dane organom ścigania, jeżeli taki obowiązek jest przewidziany aktem prawnym lub jeśli otrzymano uzasadniony wniosek instytucji itp.)
 • Innymi sposobami z Twoją zgodą.
   

Informujemy, że mamy prawo do wysyłania informacji promocyjnych o naszych towarach lub usługach dla swoich klientów na adres poczty elektronicznej, który otrzymaliśmy podczas sprzedaży swoich towarów lub świadczeniu usług, a nasi klienci mają prawo, teraz lub w dowolnym czasie, zrezygnować z otrzymywania takich bezpośrednich treści marketingowych, informując nas o swojej decyzji przez e-mail info@ferrybookings.lt lub za pomocą linku na liście elektronicznym z informacją promocyjną.

Anulowanie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi do czasu odmowy.

Twoimi danymi osobowymi jest zarządzano na podstawie jednego lub kilku legalnych powodów zarządzania:

 • Wypełnianie obowiązków aktów prawnych;
 • Wykonanie umowy, zawartej z Tobą;
 • Naszych interesów prawnych, chyba że Twoje interesy prywatne są ważniejsze;
 • W niektórych przypadkach – Twojej zgodzie.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • Dla firm, które świadczą usługi na nasze zapytanie (na przykład: firmy świadczące usługi księgowe); 
 • Innym przedsiębiorstwom grupy;
 • Dla odpowiedzialnie wybranych partnerów biznesowych (np.: w przypadkach zawarciu umowy finansowania lub ubezpieczenia możemy przekazać Twoje dane dla firm leasingowych, kredytowych lub ubezpieczeniowych);
 • Organów ścigania; 
 • Dla innych stron, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub to jest konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów (np. sądów, osób uczestniczących w procedurach wierzytelności, komorników).

Do jakich krajów są przekazywane Twoje dane osobowe?

Czasami może być konieczne przekazanie Twoich danych osobowych do innych krajów, w których może być stosowana niższego poziomu polityka ochrony danych. W takich przypadkach robimy wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych osobowych.

Dowiedz się więcej...
W bardzo rzadkich przypadkach możemy przekazać Twoje dane osobowe do krajów, które są poza Europejskim obszarem gospodarczym. W takich przypadkach dbamy o zastosowanie jednego z następujących środków bezpieczeństwa:

 • Z odbiorcą danych byłaby podpisana umowa oparta na standardowych warunkach zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
 • W przypadku posyłania danych grupy firm mogą być stosowane przepisy obowiązujące dla Firm;
 • Odbiorca danych miałby siedzibę w kraju, który jest uznany przez Komisję Europejską jako stosujący odpowiednie standardy ochrony danych;
 • Zezwolenie byłoby uzyskane od Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.

Co robimy, aby ochronić Twoje dane osobowe?

Wprowadziliśmy uzasadnione i odpowiednie fizyczne i techniczne środki, aby ochronić informacje, które zbieram w celu świadczenia treści / usług. Jednak należy pamiętać, że, choć podejmujemy odpowiednie działanie aby ochronić Twoje dane osobowe, żadna strona, żadna operacja internetowa, żaden system komputerowy czy sieć bezprzewodowa nie jest całkowicie bezpieczna.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tyle, ile jest to konieczne do osiągnięcia ustalonego celu. Po osiągnięciu ustalonego celu – dane osobowe zostaną usunięte, z wyjątkiem tych przypadków, kiedy prawo obowiązuje nas do przechowywania informacji do celów podatkowych lub dane mogą myć potrzebne do prowadzenia postępowania przedsądowego, jednak w żadnym przypadku okres przechowywania danych nie może przekroczyć 10 lat. Po upływie tego terminu, dane zostaną usunięte tak, aby nie było możliwości ich odtworzyć.

Dowiedz się więcej...
Zazwyczaj dane osobowe są przechowywane w takich terminach:

Dane osobowe

Okres przechowywani

12 lat po zakończeniu / przerwaniu umowy

10 lat po dacie transakcji płatniczej.

Zazwyczaj dane te są zbierane automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej i anonimizowane / pseudonimizowane wkrótce po ich otrzymani

Twoje prawa

Podmiot danych, którego danymi jest zarządzano przez Administratora danych, w zależności od sytuacji ma następujące prawa:

 • Wiedzieć (być informowanym) o zarządzaniu jego danymi (prawo wiedzieć);
 • Zapoznać się z swoimi danymi i tym, jak nimi jest zarządzano (prawo zapoznać się);
 • Wymagać poprawić lub, pod względem na cel zarządzania danymi, uzupełnić niekompletne dane osobowe (prawo poprawić);
 • Wymagać zniszczyć swoje dane (prawo do "bycia zapomnianym");
 • Żądać od administratora danych, aby ograniczył przetwarzanie danych osobowych według jednego z uzasadnionych powodów (prawo do ograniczenia);
 • Wymagać przenieść dane przekazane do Kontrolera danych (prawo do przeniesienia);
 • W każdym momencie nie zgadzać się z zarządzaniem Twoimi danymi osobowymi, gdy zarządzanie jest przeprowadzane dla interesu publicznego lub zarządzanie danymi jest konieczne dla osiągnięcia uzasadnionych interesów Kontrolera danych lub strony trzeciej; gdy dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w każdym momencie nie zgadzać się z zarządzaniem Twoimi danymi w tych celach, w tym profilowania (prawo się nie zgadzać);
 • Złożyć skargę Narodowej inspekcji ochrony danych.
   

Dajemy Tobie możliwość wdrożenia tych praw w wygodny sposób. Możesz to zrobić, dzwoniąc na opublikowany telefon, pisząc do nas wiadomość pocztą elektroniczną lub za pomocą odpowiednich linków na dole dostarczanych przez nas materiałów promocyjnych, jeżeli udostępnimy Tobie takie treści promocyjne.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa lub wolności zostały naruszone, w pierwszej kolejności zapraszamy do kontaktu z nami. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i rozwiązać wszelkie problemy, o ile jest to prawnie możliwe, abyś był pewien legalności i bezpieczeństwa swoich danych osobowych.

Możemy nie udzielić Tobie warunków do realizacji wyżej wymienionych praw, jeżeli w przypadkach przewidzianych przez prawo konieczne jest zapewnienie zapobiegania przestępstw, prewencji i wykrywania naruszeń etyki zawodowej, a także ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.

Dowiedz się więcej...

Twoje prawa zostaną wdrożone po weryfikacji tożsamości na żywo (poprzez okazanie dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu) lub drogą elektroniczną (info@ferrybookings.lt).

Twoje prawo

Prawo wiedzieć

Użytkownik ma prawo do otrzymania informacji o zarządzaniu danymi w zwięzłym, prostym i zrozumiałym języku przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.

Prawo to oznacza:

 • Potwierdzenie, czy my zarządzamy Twoimi danymi osobowymi;

 • Przedstawienie listę twoich danych osobowych, którymi zarządzamy;

 • Przedstawienie celów i podstawy prawnej zarządzania Twoimi danymi osobowymi;

 • Przedstawienie źródła uzyskania Twoich danych osobowych;

 • Informacje o stosowaniu profilowania;

 • Przedstawienie okresu przechowywania danych.

Przekażemy wyżej wymienione informacje pod warunkiem, że nie naruszają one praw i wolności innych osób.

Prawo poprawić

Stosuje się, jeżeli informacje, związane z Twoimi danymi osobowymi, które posiadamy, są niekompletne lub niedokładne.

Prawo do "bycia zapomnianym"

Stosuje się, jeżeli:

 • Informacje, które posiadamy nie są już konieczne do osiągnięcia wyznaczonych celów;

 • Zarządzamy danymi z Twoją zgodą, a Ty zgodę anulujesz;

 • Przetwarzamy dane w oparciu o uzasadnione interesy i po otrzymaniu wniosku ustalamy, że Twoje prywatne interesy są wyższe;

 • Informacje uzyskane w nielegalny sposób.

Prawo do ograniczenia

Prawo to może być realizowane w okresie, podczas którego my analizujemy sytuację, tzn.:

 • Jeżeli nie zgadzasz się z dokładnością informacji;

 • Jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie danych, gdy jest to wykonywane na podstawie uzasadnionych interesów;

 • Używamy informacji nielegalnie, ale jesteś przeciwny usunięciu;

 • Informacje nie są już nam potrzebne, ale wymagasz ich przechowania z powodu postępowania sądowego.

Prawo na przeniesienie danych

To prawo może zostać wdrożone, jeżeli przekazałeś swoje dane i my zarządzamy nimi automatycznie, na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

Prawo się nie zgadzać

To prawo może być egzekwowane, jeżeli takie zarządzanie danych jest prowadzone w interesie publicznym lub zarządzanie danymi jest niezbędne dla osiągnięcia uzasadnionych interesów Kontrolera danych lub strony trzeciej. Przetwarzając Twoje dane osobowe na takich podstawach, mamy obowiązek udowodnić, że dane są przetwarzane z istotnych uzasadnionych powodów, które są wyższe od twoich zainteresowań.

Użytkownik może również w każdej chwili się nie zgodzić z przetwarzaniem swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o ile on się odnosi do takiego marketingu bezpośredniego.

Prawo do złożenia skargi dla Narodowej inspekcji ochrony danych

Więcej informacji: www.ada.lt

Pliki cookie, sygnały i podobne technologie

W naszej polityce prywatności używamy terminu "pliki cookie" dla określenia plików cookie i innych podobnych technologii, takich jak znaczniki pikselowe (ang. „Pixel Tags“), sygnalizator sieci web (ang. „Web Beacon“), kolektor danych sieciowych (ang. „clear GIF“).
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, chcemy dostarczać treści i funkcje dostosowane do Twoich potrzeb. Niezbędne dla tego pliki cookie (ang. "cookies"). Są to nie duże elementy informacji przechowywane w przeglądarce internetowej. Pomagają one Kontrolerowi Danych rozpoznać Ciebie jako poprzedniego użytkownika danej strony internetowej, zapisać historię Twojej wizyty na stronie i odpowiednio dostosować jej zawartość. Pliki cookie pomagają również w zapewnieniu płynnego działania stron internetowych, pozwalają monitorować czas trwania, częstotliwość odwiedzania stron internetowych oraz gromadzić informacje statystyczne na temat liczby odwiedzających stronę internetową. Analizując te dane, możemy ulepszyć naszą stronę internetową i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika. 

Skontaktuj się z nami

Jeśli zauważyłeś rozbieżności w Polityce prywatności, luki bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej lub inne problemy związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami w jeden z następujących sposobów:

UAB „Ferry bookings“ 
Kod osoby prawnej: 303313156
Zarejestrowany adres siedziby: ul. R. Kalantos 49, Kowno
Poczta elektroniczna: info@ferrybookings.lt

Ustalenia końcowe

Polityka prywatności jest weryfikowana i aktualizowana zgodnie z potrzebami Firmy, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata lub po zmianie aktów prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych. Po zaktualizowaniu naszej Polityki prywatności poinformujemy Ciebie o, w naszym zdaniu, poważnych zmianach poprzez opublikowania powiadomienia na stronie internetowej. Jeżeli będziesz się łączyć lub korzystać z naszej treści i (lub) usług po publikacji takiego powiadomienia, przyjmiemy to jako zgodę z nowymi wymaganiami, określonymi w aktualizacji. 

Ostatni raz Polityka prywatności sprawdzana 21 maja 2018 r.