Co trzeba wiedzieć o przewozie ładunków niebezpiecznych

Wszyscy przewoźnicy, którzy mają styczność z przewozem ładunków niebezpiecznych muszą wiedzieć, co przewidują aktualnie obowiązujące odpowiednie przepisy. Chyba najbardziej znane rozporządzenie to ADR, które zostało przyjęte przez ONZ w 1957 r., jego pełna nazwa brzmi: Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Skrócona nazwa rozporządzenia to ADR - od francuskiej nazwy dokumentu. Dokument ten określa etykietowanie ładunków niebezpiecznych, rozróżnia klasy ładunków i ich poziomy zagrożenia, a także określa, jakie rodzaje ładunków, w jaki sposób mogą być transportowane itp. Ostatnie zmiany ADR weszły w życie w styczniu 2017 r. W tym artykule przedstawimy najbardziej istotne informacje dla tych, którzy chcą uniknąć nieporozumień i bezpiecznie przewieźć ładunki niebezpieczne statkiem.

To, jakich przepisów należy przestrzegać, zależy od rodzaju transportu

Przepisy określające sposób transportu ładunków zależą od rodzaju transportu. Jednych przepisów musisz przestrzegać, jeżeli chcesz przewieźć ładunek koleją, a innych, jeżeli zamierzasz transportować drogą powietrzną lub statkiem. Poniżej umieściliśmy listę przepisów w zależności od rodzaju transportu ładunku:

  • Drogą lądową ——> ADR
  • Drogą morską ——> IMDG
  • Drogą lotniczą ——> DGR ICAO
  • Pociągiem ——> RID
  • Transportem wodnym śródlądowym ——> ADN

Po wybraniu sposobu transportu bardzo ważne jest zadbanie o prawidłową dokumentację ładunkową. Jeśli zdecydowałeś się na przewóz ładunku niebezpiecznego statkiem, należy zwrócić uwagę na to, że wszyscy przewoźnicy promowi muszą przestrzegać Międzynarodowego kodeksu ładunków niebezpiecznych IMDG (ang. International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code). Oznacza to, że nie wszystkie rodzaje ładunków niebezpiecznych mogą być transportowane przez statki typu pasażerskiego, niektóre z nich mogą wymagać zamówienia miejsca na statku z ograniczoną liczbą pasażerów lub transportu ładunku w indywidualnym przewozie towarowym. Aby uniknąć problemów, najlepiej dowiedzieć się wcześniej, jakim rodzajem promu można przewozić ładunek i zadbać o wszystkie niezbędne dokumenty.

Ważne jest prawidłowo wypełnione zgłoszenie

Najważniejszym dokumentem dotyczącym transportu ładunków niebezpiecznych jest prawidłowo wypełnione zgłoszenie. Zwykle dokument ten musi być dostarczony personelowi portu morskiego w ciągu 24 godzin przed czasem wypłynięcia (w wyjątkowych przypadkach możesz być poproszony o złożenie zgłoszenia 48 godzin przed wypłynięciem) .Niezłożenie zgłoszenia uniemożliwi zabranie Twojego ładunku na pokład. Aby upewnić się, że Twój ładunek może być przewożony na wymaganej trasie, personel promu musi uzyskać następujące informacje:

  • Kod UN (np. UN 0356)
  • Klasa ładunku (np. 1 – materiały wybuchowe)
  • Grupa pakowania (np. II grupa)

Warto zauważyć, że nie wszystkie klasy ładunków niebezpiecznych nadają się do przewozu statkami. W zorientowaniu się, czy Twoje towary mogą zostać przetransportowane pomoże Ci tabela klas dla substancji niebezpiecznych zgodnie z Kodeksem IMDG. Lista jest uogólniona, więc w każdym przypadku należy uzyskać u linii promowych odpowiednią informację, ponieważ pozwolenie lub zakaz przewozu ładunku może zależeć od numeru UN lub grupy pakowania.

Klasa zagrożenia

Materiał niebezpieczny

Dopuszczony do transportu morskiego

1

Materiały wybuchowe

Nie

2 1

Gazy palne

Tak

2 2

Gazy niepalne

Tak

2 3

Gazy trujące

Nie

3

Ciecze łatwopalne, I Grupa pakowania

Nie

3

Ciecze łatwopalne, II lub III Grupa pakowania

Tak

4 1

Materiały stałe zapalne

Tak

4 2

Materiały samozapalne

Tak

4 3

Materiały wrażliwe na wilgoć

Tak

5 1

Substancje utleniające

Tak

5 2

Nadtlenki organiczne

Nie

6 1

Substancje toksyczne

Tak

6 2

Materiały zakaźne

Nie

7

Materiały promieniotwórcze

Nie

8

Materiały żrące

Tak

9

Różne materiały niebezpieczne

Tak

 

Planuj z wyprzedzeniem

Nie zapominaj, że w portach morskich przeprowadzana jest ścisła kontrola, a przewożone ładunki są dokładnie sprawdzane, dlatego zalecamy, abyś z odpowiednim wyprzedzeniem przygotował dokumentację ładunkową, szczególnie jeśli chcesz przetransportować ładunek przypisany do klasy ładunków niebezpiecznych.

Jak już wspominaliśmy, abyś nie został w porcie, należy złożyć z wyprzedzeniem deklarację ładunkową. Należy również wziąć pod uwagę terminy składania dokumentów: jeżeli przewoźnik nie przekazuje z wyprzedzeniem informacji personelowi promu, kierowca po przybyciu napotka nie tylko trudności w dostaniu się na prom, ale może również zostać nałożona grzywna w wysokości do 50 euro za brak terminowego dostarczenia informacji. Ważne jest również to, że jeśli dostarczysz informacje z wyprzedzeniem, będziesz mieć więcej czasu na uzupełnienie lub uściślenie danych, jeśli zabraknie jakiegoś dokumentu. Jeżeli informacja będzie przekazywana w trakcie odprawy ładunek może w ogóle nie trafić na prom, ponieważ może się okazać na przykład, że kierowca nie ma wszystkich niezbędnych dokumentów.

Podczas transportu ładunków niebezpiecznych, pracownicy promu muszą uwzględnić także to, czy Twój ładunek może być transportowany wraz z innymi ładunkami niebezpiecznymi, czy Twój ładunek nie wymaga otwartego pokładu itp. Jeśli na promie jest już zarejestrowany ładunek jednej klasy ze wszystkimi poprawnie wypełnionymi dokumentami, zwiększa się prawdopodobieństwo, że nie uda Ci się załapać na ten rejs. Zatem planowanie z wyprzedzeniem pomoże zapewnić płynny transport ładunków.

Oszczędny płaci dwa razy

Nie jest tajemnicą, że każda firma chce oszczędzać i zarabiać więcej, ale chcemy ostrzec, że oszczędności nie powinny być priorytetem, jeśli chodzi o transport towarów niebezpiecznych. W zależności od spółki promowej i trasy, transport zwykłego ładunku może być tańszy od 50 do 120 euro od transportu ładunków niebezpiecznych. Zdarzają się sytuacje, w których przewoźnicy próbują ukryć transport ładunków niebezpiecznych i przedstawiają w porcie morskim fałszywe dokumenty, twierdząc, że przewożone towary nie należą do klasy ładunków niebezpiecznych. Jednakże taka próba zaoszczędzenia pieniędzy może być kosztowna. Nie warto nawet mówić o możliwych konsekwencjach, jeżeli na promie wydarzyłby się wypadek, a pracownicy promu i inni pasażerowie nie wiedzieliby, że na promie znajduje się ładunek niebezpieczny. Nie zapominajmy także o odpowiedzialności prawnej: jeżeli podczas kontroli w porcie lub na promie wykrytoby, że transportowany ładunek niebezpieczny nie posiada niezbędnej dokumentacji, pracownicy portowi będą musieli poinformować o tym policję, a wtedy przewoźnika czekają poważne problemy prawne z powodu fałszowania dokumentów.

Życzymy bezpiecznej podróży i zapraszamy do dokładnego zapoznania się z wymaganiami dotyczącymi Twojego ładunku, a w przypadku niepewności nasz zespół zawsze Ci pomoże. Dowiemy się, jakie wymagania musi spełnić Twój ładunek, abyś mógł bezpiecznie przetransportować go statkiem i pomożemy w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Z naszym zespołem możesz skontaktować się w następujący sposób. [link do kontaktów]