Ką reikia žinoti, norint plukdyti pavojingus krovinius?

Visiems vežėjams, kurie susiduria su pavojingų krovinių gabenimu, aktualu žinoti, ką numato atitinkami reglamentai. Turbūt geriausiai žinomas reglamentas – ADR, kurį dar 1957 metais priėmė Jungtinių Tautų Organizacija, jo pilnas pavadinimas: Europos susitarimas dėl pavojingų krovinių gabenimo sausumos keliais. Reglamentas sutrumpintai vadinamas ADR pagal dokumento prancūzišką pavadinimą.

Šis dokumentas apibrėžia pavojingų krovinių ženklinimą, išskiria skirtingų krovinių klases ir jų pavojingumo lygius, taip pat numato, kokius krovinius kokiais būdais yra leistina gabenti ir pan.

Naujausi ADR pakeitimai įsigaliojo 2017 m. sausį. Šiame straipsnyje pateiksime aktualiausią informaciją, norintiems išvengti nesusipratimų ir sklandžiai gabenti pavojingus krovinius laivu.

Kokių reglamentų turite laikytis – priklauso nuo transportavimo būdo

Reglamentai, apibrėžiantys kaip turi būti gabenamas krovinys, priklauso nuo jo transportavimo būdo. Vienokių reikalavimų reikės laikytis, jei krovinį ketinate vežti geležinkeliais, kitokių – jei ketinate gabenti oru ar plukdyti laivu. Čia pateikiame reglamentų sąrašą pagal tai, kokį krovinio gabenimo būdą jie apibrėžia:

  • Sausumos kelias —> ADR
  • Jūra —> IMDG
  • Oru —> ICAO DGR
  • Geležinkeliu —> RID
  • Vidaus vandenų keliais —> ADN

Išsirinkus transportavimo būdą yra labai svarbu pasirūpinti tinkama krovinio dokumentacija. Jei pasirinkote pavojingą krovinį plukdyti laivu, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad visi keltų operatoriai turi laikytis Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodekso (angl. International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code).

Tai reiškia, kad ne visų tipų pavojingi kroviniai gali būti gabenami keleivinio tipo laivais, vieniems gali reikėti užsakyti vietą laive su ribotu keleivių skaičiumi ar plukdyti krovinį atskiru krovininiu reisu.

Norint išvengti nesklandumų, geriausia iš anksto išsiaiškinti, kokio tipo keltu yra leidžiama gabenti krovinį ir pasirūpinti visais reikalingais dokumentais.

Svarbu tinkamai užpildyta deklaracija

Svarbiausias dokumentas, norint gabenti pavojingą krovinį, yra teisingai užpildyta deklaracija. Įprastai šį dokumentą reikia pristatyti jūrų uosto darbuotojams likus 24 val. iki išvykimo laiko (išskirtiniais atvejais gali būti prašoma deklaraciją pateikti prieš 48 val.) Nepateikus deklaracijos jūsų krovinys nebus priimtas į laivą. Kelto darbuotojai, norėdami įsitikinti, kad jūsų krovinys gali būti gabenamas pageidaujamu maršrutu, turi gauti šiuos duomenis:

  • UN kodą (pvz., UN 0356)
  • Krovinio klasę (pvz., 1 – sprogiosios medžiagos)
  • Pakavimo grupę (pvz., II grupė)

Pastebėtina, kad ne visų klasių pavojingi kroviniai yra tinkami gabenti laivais. Ar jūsų krovinį galima plukdyti, jums padės išsiaiškinti ši lentelė, kurioje teikiamos pavojingų medžiagų klasės pagal IMDG kodeksą.

Tiesa, šis sąrašas – apibendrintas, kiekvienu atveju reikėtų teirautis keltų linijų, nes leidimas ar draudimas plukdyti jūsų krovinį gali priklausyti ir nuo UN numerio ar pakavimo grupės.

Pavojingumo klasė Pavojinga medžiaga Priimtinas laivybai
1. Sprogiosios medžiagos Ne
2.1. Degios dujos Taip
2.2. Nedegios dujos Taip
2.3. Toksiškos dujos Ne
3. Degūs skysčiai, I pakavimo grupė Ne
3. Degūs skysčiai, II arba III pakavimo grupės Taip
4.1. Degios kietosios medžiagos Taip
4.2. Savaime užsiliepsnojančios medžiagos Taip
4.3. Drėgmei jautrios medžiagos Taip
5.1. Oksiduojančios medžiagos Taip
5.2. Oksiduojantys peroksidai Ne
6.1. Toksinės medžiagos Taip
6.2. Infekcinės medžiagos Ne
7. Radioaktyvios medžiagos Ne
8. Ėdžiosios medžiagos Taip
9. Įvairios pavojingos medžiagos Taip

Planuokite iš anksto

Nepamirškite, kad jūrų uostuose vykdoma griežta kontrolė, atsakingai tikrinami plukdomi kroviniai, todėl rekomenduojame iš anksto pasirūpinti savo krovinio dokumentacija, ypač jei gabenamas pavojingų krovinių klasei priskiriamas krovinys.

Kaip jau minėjome, kad netektų likti uoste, reikia iš anksto pateikti užpildytą krovinio deklaraciją. Taip pat atsižvelkite į dokumentų pateikimo terminus: jei vežėjas iš anksto nepateikia informacijos kelto darbuotojams, atvykęs vairuotojas ne tik susidurs su sunkumais, patekdamas į keltą, bet ir gali būti pritaikyta iki 50 EUR siekianti bauda už informacijos nepateikimą laiku.

Svarbu ir tai, kad informaciją teikiant iš anksto, jūs turėsite daugiau laiko ją papildyti, patikslinti, jei kokio nors dokumento pritrūks. O teikiant informaciją registracijos metu, krovinys gali ir visai nepatekti į keltą, nes, pavyzdžiui, paaiškės, kad vairuotojas neturi visų reikiamų dokumentų.

Gabenant pavojingus krovinius kelto darbuotojai turi atsižvelgti ir į tai, ar jūsų krovinys gali būti gabenamas šalia kitų pavojingų krovinių, ar jūsų kroviniui nereikia atviro denio ir pan. Jei kelte jau yra įregistruotas vienos klasės krovinys su visais teisingai užpildytais dokumentais, jums didėja tikimybė visai nepatekti į numatytą reisą. Taigi planavimas iš anksto gali užtikrinti sklandų krovinių gabenimą.

Taupus moka du kartus

Nepaslaptis, kad kiekviena įmonė siekia sutaupyti ir gauti daugiau pelno, tačiau norime įspėti, kad taupumas neturėtų būti prioritetas, kai kalbama apie pavojingų krovinių gabenimą. Priklausomai nuo keltų bendrovės ir maršruto, įprasto krovinio gabenimas gali būti nuo 50 iki 120 EUR pigesnis nei pavojingo krovinio.

Pasitaiko atvejų, kai vežėjai bando nuslėpti, jog gabena pavojingą krovinį ir jūrų uoste pateikia suklastotus dokumentus, teigiančius, kad vežamas krovinys – nepriklauso pavojingų krovinių klasei. Tačiau toks bandymas sutaupyti gali brangiai kainuoti.

Neverta net kalbėti apie galimas pasekmes, jei kelte įvyktų nelaimingas atsitikimas, o kelto darbuotojai ir kiti keleiviai nežinotų apie jame esantį pavojingą krovinį.

Tačiau neužmirškime ir teisinės atsakomybės: jei patikrinimo metu uoste ar kelte būtų aptikta, kad gabenamas pavojingas krovinys neturi reikalingų dokumentų, uosto darbuotojai privalėtų apie tai informuoti policiją, o tuomet vežėjo lauks rimti teisiniai nemalonumai dėl dokumentų klastojimo.

Linkėdami jums saugių kelionių, kviečiame išsamiai susipažinti su būtent jūsų kroviniui keliamais reikalavimais, o iškilus neaiškumams – jums visada padės mūsų komanda.

Mes išsiaiškiname, kokius reikalavimus turi atitikti jūsų krovinys, kad jį galėtumėte saugiai gabenti laivu ir padedame parengti visus reikiamus dokumentus.